Bản quyền 2020 thuộc: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Văn Thụ (cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 08 044 287 - 08 043 315 , Fax: 08 043 064; Email: nhasanbacho.pct@gmail.com